Máy căn chỉnh đầu đôi SUNPACK

Schneider PLC và HMI; Ứng dụng kết hợp vuông & đóng đai; ra 2 hướng; Bàn lăn điện; Vận hành chế độ thủ công và tự động; Sản lượng 20-24 bó/M

Mã: 2361-10142 Danh mục: Từ khóa: