Máy tán đinh rivet tự động CAP 66 /AUTOMATIC RIVETING MACHINE CAP 66

Máy tán đinh tán đơn hoặc nhiều đinh tán, vận hành bằng thủy lực, có bộ nạp đinh tán tự động. Làm việc với tự động đục lỗ hoặc đinh tán tiêu chuẩn. Tuân thủ CE.

Mã: 1193-20090 Danh mục: