Máy mài bằng từ tính sPINner HD-790 (công suất tối đa 18kg)

  • Công suất mài tối đa: Khoảng 12kg các bộ phận cùng một lúc.
  • Khu vực mài tối đa: Ø650 mm
  • Có thể đặt một bể nghiền lớn với kích thước Ø650 × 250 mm. (Bể là một phụ kiện tiêu chuẩn)
  • Có thể đặt các hộp đựng nhỏ hơn với các kích thước hoặc hình dạng khác nhau
  • Chương trình mài 3 giai đoạn với các chức năng điều chỉnh độc lập về lực mài (tốc độ), thời gian mài và chiều quay.
Mã: 1194-20050 Danh mục: