Máy mài bằng từ tính sPINner HD-7200 Hai trục và di truyển ngang / Twin Spindles + Horizontal Movement

  • Hệ thống TWIN-SPINDLE được cấp bằng sáng chế
  • Mỗi trục chính có thể hoạt động độc lập như 2 sPINners
  • Các trục quay đôi có thể thực hiện chuyển động ngang chung.
  • Phù hợp với các bộ phận dài, chẳng hạn như tấm, bảng điều khiển hoặc thanh. Chuyển động ngang có thể mài mọi góc một cách đồng nhất.
  • Phù hợp với vật liệu từ tính. Chuyển động ngang có thể giúp các bộ phận quay.
  • Diện tích mài hiệu quả là 800 × 300 mm
  • Tổng công suất xay là 6KG.
Mã: 1194-20070 Danh mục: