Máy mài bằng từ tính sPINner HD-7400 2 khoang làm việc

  • Hệ thống hai nền tảng. Mỗi bệ có trục quay đôi với khả năng di chuyển ngang.
  • Có thể được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp để mở rộng khu vực mài.
  • Thích hợp cho phôi lớn, dài hoặc rộng.
  • Khu vực mài dài nhất là khoảng 300 × 1600 mm
  • Kích thước mài rộng nhất là khoảng 600 × 800 mm
Mã: 1194-20090 Danh mục: