Máy khử từ HD-280 Powerful Demagnetizer

  • Phạm vi khử từ 160mm.
  • Độ dày khử từ 20 ~ 30mm.
  • Thích hợp cho các bộ phận, phụ kiện có kích thước trung bình hoặc nhỏ hoặc thép tấm mỏng.
  • Máy để bàn, các bộ phận chuyển động trên máy để khử từ.
Mã: 1194-20210 Danh mục: