Máy khử từ HD-180 Small-sized Demagnetizer

  • Phạm vi khử từ 80mm.
  • Chiều dày khử từ 10 mm.
  • Thích hợp cho các bộ phận, phụ kiện hoặc dụng cụ cầm tay có kích thước nhỏ.
  • Máy để bàn, các bộ phận chuyển động trên máy để khử từ.
Mã: 1194-20230 Danh mục: