Máy khử từ HD-1525BV dạng băng truyền Tunnel Demagnetizer with Powered Belt Conveyor

  • Máy khử từ dạng hầm (HD-1525) có băng tải chạy bằng điện.
  • Có khả năng khử từ liên tục phôi lớn.
  • Khử từ đồng đều ở tất cả các phía của lối vào hầm.
  • Phần dài cũng có thể được khử từ.
  • Kích thước cổng có thể được tùy chỉnh.
Mã: 1194-20360 Danh mục: