Máy ép chạy điện SCHMIDT ElectricPress 343

Kết hợp với SCHMIDT® PressControl 700, SCHMIDT® ElectricPress 343 trở thành một hệ thống báo chí cảm ứng lực – dịch chuyển , ví dụ B. trong các ngành công nghiệp

    Mã: 195-0001 Danh mục: