Máy ép chạy khí nén SCHMIDT Press 33

Dòng sản phẩm SCHMIDT® PneumaticPress với thiết kế đòn bẩy chuyển đổi với lực tối đa ở cuối hành trình là một hệ thống mô-đun đáp ứng tối ưu các yêu cầu trong các lĩnh vực tạo hình, nối và lắp ráp trong phạm vi lực nhấn từ 15 đến 60 kN.

Kết hợp với SCHMIDT® PressControl 75 hoặc 700, máy ép trở thành nơi làm việc tuân thủ CE, được kiểm tra kiểu EC, tùy chọn với giám sát quá trình.

Hệ thống máy ép có thể được sử dụng cả trong một chu kỳ và ở chế độ tự động.

Mã: 1195-20480 Danh mục: