Máy khắc nhẵn sản phẩm S230e Nameplate dedicated electric marking machine S230e

"Máy khắc bảng tên điện từ" (không cần nguồn khí), máy có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ, hiệu suất ổn định, tiếng ồn thấp và vận hành dễ dàng hơn. Nó có thể thay thế sự bất tiện của các loại tem thép truyền thống và đáp ứng được tất cả các loại biển chức danh cơ khí và kích thước nhỏ trong ngành. Nhu cầu về các bộ phận chữ.

Mã: 1199-20070 Danh mục: