Máy khắc E-SMARK / SIC intelligent integrated electric marking machine E-SMARK

e-smart là máy khắc tất cả trong một, không có bộ điều khiển, không áp suất khí, kích thước nhỏ, thích hợp để khắc hoàn hảo trên các phôi lớn, nặng hoặc khó di chuyển, hiệu ứng khắc chất lượng cao, bao gồm số, tiếng Anh, hai Dấu mã thứ nguyên.

Mã: 1199-20120 Danh mục: