Máy cưa bằng sợi diamond WELL 7500 / DIAMOND WIRE SAW 7500

  Máy cưa Well 7500 là phiên bản tiên tiến của máy cưa Well 7243, được thiết kế đặc biệt để cắt chính xác các phôi lớn và nặng. Trong kiểm tra chất lượng hoặc sản xuất loạt nhỏ, máy cưa Well 7500 có chất lượng tương tự như các dòng máy khác:

  • Độ chính xác cắt
  • Cắt không gia nhiệt ở tốc độ chậm
  • Cắt sạch, không sứt mẻ
  • Cắt tất cả các vật liệu
  • Tổn thất vật liệu tối thiểu (có lợi cho vật liệu đắt tiền)
  • Chiều sâu cắt 2000 mm
  • Chiều cao mẫu 2000 mm
  Mã: 1200-20060 Danh mục: