Bể rửa siêu âm tần số thâp Low frequency ultrasonic cleaner WSC40 WSC40ST-N WSC40ST-F WSC40HP-N WSC40HP-F

Sự kết hợp giữa dao động BLT và FM + AM tự phát triển mang lại hiệu suất cao một cách hiệu quả. WSC28 và WSC40 thích hợp cho các ô nhiễm nặng hơn như ô nhiễm hoặc tiện kim loại.

Mã: 1202-20090 Danh mục: