Đầu phun rửa siêu âm Nozzle type cleaner “PULSE JET” point type W-357P-50 W-357-1MPG W-357-1.5MPG W-357-3MPG

Đặc trưng

Áp dụng áp suất siêu âm lên dòng nước từ vòi phun tạo ra gia tốc hạt trong nước và chuyển động của hạt nước loại bỏ ô nhiễm submicron trên vật kính.
Nguồn cung cấp nước DI tươi tránh tái nhiễm bẩn bên trong các phương tiện làm sạch.
Thích hợp cho hệ thống xử lý wafer đơn.
Siêu âm tần số cao (megasonic) có hiệu quả đối với ô nhiễm hạt mịn.
Điều khiển công suất đầu ra có thể điều chỉnh công suất và phù hợp với các đối tượng tinh vi như đầu từ tính.

Mã: 1202-20190 Danh mục: