Hệ thống làm sạch bằng siêu âm và hạt tinh thể Quartz Transducer Cleaner W-357-3MQG-SKC W-357-3MQG-SKH

Honda Electronics đã giới thiệu thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm kiểu rung thạch anh đầu tiên trên thế giới vào năm 2006.
Rung siêu âm được áp dụng cho đầu Quartz và làm sạch các tấm bán dẫn.
Phương pháp này nhận ra độ sạch tinh khiết cao, bởi vì hóa chất tẩy rửa không tiếp xúc ngoại trừ thủy tinh Thạch anh (không tiếp xúc với cao su hoặc thứ gì khác để đóng gói). Nó cũng giúp tiết kiệm chất lỏng hóa chất tẩy rửa so với chất tẩy rửa hệ thống mẻ hoặc loại xả.
Đầu thạch anh (bộ phận rung) có thể được tùy chọn sửa đổi để có hình dạng phù hợp cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như làm sạch ít hư hỏng, làm sạch diện rộng, vật thể đặc biệt như bề mặt vát hoặc khía.

Mã: 1202-20230 Danh mục: