Tủ A-1200 có hệ thống lọc khí

Hệ thống lọc không khí

Mã: 204-1004 Danh mục: