Tủ chống ẩm cỡ lớn D-365C

Phạm vi kiểm soát độ ẩm: Tủ hút ẩm 25-55% RH, Hộp đồ khô điện tử, Tủ điều khiển độ ẩm. Cùng mẫu D-306C