Tủ chống ẩm tùy chỉnh S-010 cho mẫu vật

Tủ khô tùy chỉnh S-010 cho mẫu vật (lưu trữ 48 hộp mẫu). Chúng tôi có đội ngũ lập kế hoạch theo yêu cầu hoàn chỉnh, và đã tích lũy hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất tủ chống ẩm theo yêu cầu / tùy chỉnh, có thể đáp ứng nhu cầu chống ẩm cho các đối tượng khác nhau của khách hàng.

Mã: 1204-10560 Danh mục: