Tủ sấy MM-D1440A-4

MM-D1440A-4 để kiểm tra IC, BGAs, các bộ phận chính xác điện, hóa đơn, đặc biệt, thiết bị bán dẫn, thiết bị quang học điện tử, nội bộ, quang học và ống kính, sử dụng chính xác và phạm vi.

Mã: 1205-20020 Danh mục: