Máy ép thủy lực 2 trạng thái KING SHANG YUAN

Các ứng dụng

  • Ống mở rộng và thu nhỏ.
  • Đục, dập, tạo hình và cắt.
  • Vẽ, uốn.
  • Tán, xuyên, gõ.
  • Cắt tấm mỏng, cắt qua và / hoặc cắt một nửa.
  • Các thành phần chèn, chẳng hạn như đai ốc chống rung.
Mã: 1206-20150 Danh mục: