Máy ép thủy lực đa trạng thái KING SHANG YUAN

  • Máy ép tự động nhiều tầng với mức tiêu thụ năng lượng thấp, ít bộ phận tiêu hao hơn và độ ồn thấp.
  • Tốc độ cao, sản lượng cao, hiệu quả cao.
  • Dễ dàng điều chỉnh chính xác áp suất dầu, vị trí đầu đục lỗ và điểm chết thấp hơn.
Mã: 206-0021 Danh mục: