Loại nén CY-75P

Máy móc cũng cung cấp loại nén cho những sản phẩm yêu cầu nén không gian để có nhiều sản phẩm trong một gói như ngành in (sản phẩm giấy gấp), hàng hóa giấy (báo, giấy cắt, túi giấy, hộp), ngành nhựa ( túi dệt), móc treo sản phẩm dệt (khăn tắm, khăn tay, quần áo) …

Mã: 1210-10410 Danh mục: