Máy buộc dây CY-FL

Dòng Model 25FL được thiết kế đặc biệt để buộc hoa / cỏ. Bộ đóng gáy và bảng được làm đặc biệt sẽ đáp ứng các tính chất của hoa hoặc cây họ hàng. Độ chặt của dây buộc sẽ là hoàn hảo cho bó hoa có thể buộc hoa đúng cách mà không làm tổn thương cành của chúng.

Mã: 1210-10690 Danh mục: