Loại đa chức năng MT-20

Máy móc cũng cung cấp các mô hình nhiều chức năng có thể nhập các sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các mô hình đa chức năng đặc biệt giải quyết các vấn đề về đóng gói như hình dạng lốp tốt có lỗ ở giữa (dây cáp đóng gói bằng ống, lốp xe, hàng hóa nhựa, băng keo). Các số được chứng nhận bằng sáng chế của các mẫu đa chức năng là 174592, 172988, 166798 có chức năng đặc biệt trong việc xử lý các loại hàng hóa khác nhau.

Mã: 1210-10970 Danh mục: