Máy tán đinh rivet tự động đa năng CAP 140-L / AUTOMATIC RIVETING MACHINE

CAP 140-L là máy tán đinh thủy lực mạnh mẽ với tỷ lệ năng suất, tính linh hoạt và phạm vi ứng dụng tuyệt vời. Ti cho phép làm việc với các công nghệ tán đinh khác nhau. Hiện đại và tiên tiến, nó là sự tiếp nối hoàn hảo truyền thống tuyệt vời của dòng máy CAP 140, bắt đầu vào năm 1972.

Mã: 1193-20040 Danh mục: