Máy tán đinh rivet CAP 16 và CAP 16-3T / Riveting Machine

Máy tán đinh tán, đinh tán đơn, vận hành bằng khí nén, với bộ nạp đinh tán tự động. Làm việc với tự động đục lỗ hoặc đinh tán tiêu chuẩn. Tuân thủ CE.

Mã: 1193-20050 Danh mục: