Máy tán đinh rivet và đột CAP 166 / RIVETING AND PUNCHING MACHINE WITH HIGH FORCE CAP 166

CAP 166 là một máy đinh tán và đục lỗ thủy lực với hình dạng cố định. Mạnh mẽ, mạnh mẽ và đáng tin cậy, nó đã được thiết kế để giảm thiểu phế liệu trong quá trình sản xuất.

Tán và đấm được thực hiện bằng công nghệ “PZ” và “BF”. Quy trình thực hiện như sau: đục lỗ trước thân chậu bằng máy đục lỗ nhiều lỗ và sau đó, tay cầm được tán bằng máy tán nhiều đinh tán. Máy tán đinh tán cung cấp đinh tán ngay từ đầu chu kỳ, bằng cách đó người vận hành có thể định vị chậu và xử lý dễ dàng và cẩn thận với đinh tán đã có sẵn trong các lỗ. CAP 166 lý tưởng cho tất cả các sản phẩm bằng alluminium, thép và nhiều lớp, đặc biệt là những sản phẩm có / cần 3 đinh tán, có chất lượng trung bình và cao. Chu trình làm việc được quản lý bởi một PLC có khả năng điều khiển tất cả các chức năng và đồng bộ hóa của máy.

Mã: 1193-20060 Danh mục: