Máy mài bằng từ tính sPINner HD-790 (công suất tối đa 18kg)

  • SPINner lớn nhất.
  • Công suất mài tối đa: Khoảng 18kg các bộ phận cùng một lúc.
  • Khu vực mài tối đa: Ø830 mm
  • Có thể đặt một bể nghiền lớn với kích thước Ø830 × 250 mm. (Bể là một phụ kiện tiêu chuẩn)
  • Có thể đặt nhiều thùng chứa nhỏ hơn với kích thước hoặc hình dạng khác nhau
  • Chương trình mài 3 giai đoạn với các chức năng điều chỉnh độc lập về lực mài (tốc độ), thời gian mài và chiều quay.
Mã: 1194-20060 Danh mục: