Máy mài bằng từ tính High-efficiency circulating magnetic grinding machine HD-7445

  • Mô hình tùy chỉnh
  • Hệ thống TWIN-SPINDLE được cấp bằng sáng chế
  • Mỗi trục chính có thể hoạt động độc lập như 2 sPINners
  • Các trục quay đôi có thể thực hiện chuyển động ngang khớp.
  • Thích hợp cho các bộ phận dài, chẳng hạn như tấm, bảng điều khiển hoặc thanh. Chuyển động ngang có thể mài mọi góc một cách đồng nhất.
  • Phù hợp với vật liệu từ tính. Chuyển động ngang có thể giúp các bộ phận quay.
  • Diện tích mài hiệu quả là 1200 × 480 mm
  • Tổng công suất xay là 6KG.
Mã: 1194-20110 Danh mục: