Máy khử từ Demag-S HD-SL1000 cho chi tiết dài

  • Khử từ một phím. Không cần di chuyển phôi trong quá trình khử từ.
  • Quá trình khử từ có thể hoàn thành trong khoảng 10 ~ 15 giây.
  • Được cấp bằng sáng chế tần số thấp làm suy giảm từ trường & xoay chiều với khả năng xuyên thấu mạnh. Có khả năng khử từ loại phôi dày đặc.
  • Cuộn khử từ được thiết kế đặc biệt cho phôi dài, phù hợp với phôi có chiều dài đến 1000 mm. Đặc biệt đối với thép thanh, thép ống, trục xoay, ray trượt.
  • Có thể kết hợp nhiều máy để tăng chiều dài khử từ hiệu quả.
  • Được trang bị đồng hồ Tesla. Có thể xác nhận hiệu quả khử từ ngay lập tức.

Đặc trưng

* Khử từ một phím. Không cần di chuyển phôi trong quá trình khử từ.

* Từ trường xoay chiều tự động suy giảm

* Từ trường xoay chiều tần số thấp

* Eq * Được trang bị đồng hồ Tesla. Có thể xác nhận hiệu quả khử từ ngay lập tức.

Mã: 1194-20130 Danh mục: