Máy khử từ DEMAG-S HD-SM3050 HD-SM3030 HD-SM4040 HD-SM4060 HD-SM6060

  • Khử từ một phím. Không cần di chuyển phôi trong quá trình khử từ.
  • Quá trình khử từ có thể hoàn thành trong khoảng 10 ~ 15 giây.
  • Được cấp bằng sáng chế về suy giảm tần số thấp & từ trường xoay chiều với sức xuyên mạnh. Có khả năng khử từ loại phôi dày và rắn.
  • Thích hợp cho phôi tấm, đặc biệt là khuôn.
  • Chiều dài và chiều rộng của vùng khử từ có thể được tùy chỉnh. Có một loạt sản phẩm như SM3030, SM4040, SM4060, v.v.
  • Nhiều máy có thể được kết hợp để tăng phạm vi khử từ hiệu quả

  • Được trang bị đồng hồ Tesla. Có thể xác nhận hiệu quả khử từ ngay lập tức.

Đặc trưng

* Khử từ một phím. Không cần di chuyển phôi trong quá trình khử từ.

* Từ trường xoay chiều tự động suy giảm

* Từ trường xoay chiều tần số thấp

* E ** Được trang bị đồng hồ Tesla. Có thể xác nhận hiệu quả khử từ ngay lập tức.

Mã: 1194-20120 Danh mục: