Máy khử từ HD-2545RC dạng con lăn Tunnel Demagnetizer with Roller Conveyor

  • Loại hầm (HD-2545) với băng tải con lăn.
  • Có khả năng khử từ liên tục phôi lớn.
  • Khử từ đồng đều tất cả các phía của cửa hầm.
  • Phần dài cũng có thể được khử từ.
  • Cổng zise có thể được tùy chỉnh.
Mã: 1194-20370 Danh mục: