Máy khử từ Demag-S HD-ST2040 loại để bàn

  • Bộ khử từ truyền thống (HD-500) kết hợp với bộ điều khiển điều chế. Có thể đặt trên máy tính để bàn
  • Khử từ một phím. Không cần di chuyển phôi trong quá trình khử từ.
  • Phù hợp với những phôi nặng khó di chuyển.
  • Phạm vi khử từ hiệu quả 200 × 400mm.
  • Được cấp bằng sáng chế tần số thấp làm suy giảm từ trường & xoay chiều với khả năng xuyên thấu mạnh. Có khả năng khử từ loại phôi dày.
Mã: 1194-20150 Danh mục: