Máy khử từ Demag-S HD-SH270 loại cầm tay

  • Bộ khử từ truyền thống (HDS-270) kết hợp với bộ điều khiển điều chế.
  • Dễ dàng cầm và mang theo.
  • Phù hợp với những phôi nặng khó di chuyển.
  • Khử từ một phần phôi liên tục (khoảng 10 giây mỗi lần), nhiều thao tác có thể khử từ hoàn toàn toàn bộ phôi. Phạm vi khử từ hiệu quả 120 × 120mm.
  • Đã được cấp bằng sáng chế tần số thấp làm suy giảm từ trường & xoay chiều với khả năng xuyên thấu mạnh. Có khả năng khử từ loại phôi dày.

Đặc trưng

* Thích hợp cho các phôi lớn khó di chuyển.
* Khử từ từng vùng phôi một (khoảng 10 giây mỗi lần), nhiều thao tác có thể khử từ hoàn toàn toàn bộ phôi
* Được cấp bằng sáng chế tần số thấp làm suy giảm từ trường và xoay chiều với khả năng xuyên thấu mạnh. Có khả năng khử từ loại phôi dày.

* Có thể thay đổi hướng của bộ khử từ, có thể khử từ lên, xuống và nằm ngang.

Ví dụ về Demagentizaing theo chiều dọc

Ví dụ về Demagentizaing ngang

Hoạt động
1. Đặt phôi vào khu vực được chỉ định.
2. Điều chỉnh thời gian khử từ của bộ điều khiển HD-SC115. Về nguyên tắc, thời gian càng lâu thì hiệu quả càng tốt.

3. Xoay núm trên HD-SC115 để bắt đầu. Một lần từ hóa mất khoảng 10 ~ 15 giây.

Mã: 1194-20160 Danh mục: