Máy khử từ HD-2545 cho băng truyền, kích cỡ cổng 250×450mmLarge Tunnel Demagnetizer

  • Thích hợp để khử từ các bộ phận lớn.
  • Đưa các bộ phận qua cửa hầm để khử từ.
  • Kích thước cổng 250 × 450mm.
  • Hiệu ứng khử từ đồng đều ở bốn phía của cổng.
Mã: 1194-20260 Danh mục: