Máy khử từ HD-1008 HDTN-200 HD-2515 HD-2520 HD-3545 HD-3550

  • Có thể tùy chỉnh kích thước hoặc hình dạng của đường hầm hoặc thêm các thiết bị phụ trợ.
  • Thích hợp cho quá trình khử từ sản xuất hàng loạt các bộ phận lớn.
  • Đưa các bộ phận qua cửa hầm để khử từ.
  • Hiệu ứng khử từ đồng nhất ở bốn phía của cổng.
Mã: 1194-20270 Danh mục: