Máy khử từ HDS-230 Ramp-Type Demagnetizer

  • Thiết kế hầm dốc góc lớn.
  • Đổ các bộ phận qua đường hầm để khử từ.
  • Chức năng điều chỉnh công suất đặc biệt, ngay cả các bộ phận nhẹ có thể vượt qua đường hầm một cách trơn tru mà không bị tồn đọng.
  • Thích hợp để khử từ nhanh chóng một lượng lớn các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như vít, knut, phế liệu hoặc miếng đệm.

Các ứng dụng

Đổ các bộ phận qua đường hầm để khử từ.

Mã: 1194-20280 Danh mục: