Máy khử từ HD-270 Wheel-Type Demagnetizer

  • Thích hợp cho các tấm thép lớn.
  • Trường khử từ được tạo ra bên dưới máy.
  • Dễ dàng di chuyển trên tấm thép bằng tay nắm và bánh xe.
  • Demag. Chiều cao 40 ~ 50 mm.

Các ứng dụng

Giữ tay nắm di chuyển máy trên tấm thép để khử từ.

Mã: 1194-20290 Danh mục: