Máy khử từ HD-123 Hand-Type Demagnetizer

  • Máy khử từ cầm tay, dễ vận hành.
  • Quét máy qua mục tiêu để khử từ.
  • Thích hợp để khử từ trên bề mặt khuôn, thép tấm và dụng cụ.
  • Phạm vi khử từ 60mm.

Các ứng dụng

Quét máy qua bề mặt để khử từ.

Mã: 1194-20300 Danh mục: