Máy khử từ HDO-40 Circular-Type Demagnetizer

  • Máy khử từ cầm tay
  • Đưa mục tiêu qua lỗ Ø40mm để khử từ
  • Thích hợp cho các công cụ dạng thanh, chẳng hạn như mũi khoan, máy mài cuối hoặc đầu mài.
  • Có thể khử từ mục tiêu khi nó được gắn trên máy
Mã: 1194-20310 Danh mục: