Máy khử từ HDB-210 Bat-Type Demagnetizer

  • Máy khử từ cầm tay
  • Thích hợp để khử từ bên trong khuôn, khuôn hoặc máy móc.
  • Thiết kế hình que để tiếp cận góc sâu.
Mã: 194-0032 Danh mục: