Máy khử từ HDP-220 dạng điểm Pin Point Demagnetizer

  • Máy khử từ cầm tay
  • Thiết kế hình gậy ở mặt trước để tiếp cận các góc sâu.
  • Phạm vi khử từ: sâu đến các góc Φ18 mm.
  • Thích hợp để khử từ bên trong khuôn, khuôn hoặc máy móc.

Các ứng dụng

Đưa đầu trước của thiết bị khử từ vào sâu trong khuôn hoặc máy để khử từ.

Mã: 1194-20330 Danh mục: