Máy khử từ HD-500BV dạng băng truyền Super Power Demagnetizer with Powered Belt Conveyor

  • Băng tải được cung cấp năng lượng để khử từ tự động.
  • Thích hợp cho các phôi lớn, khuôn / khuôn và các sản phẩm thép.
  • Demag. Chiều cao 100 ~ 110mm.
  • Băng tải có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của máy.

Các ứng dụng

Băng tải được cung cấp năng lượng để khử từ tự động.

Mã: 1194-20340 Danh mục: