Hệ thống sóng siêu âm đa kênh rửa siêu âm Multiple oscillation mode ultrasonic cleaner WA-1200-28T WA-1200-28N WA-1200-28F WA-1200-28S WA-1200-28SH

Bốn chế độ dao động có thể bao phủ nhiều loại ô nhiễm và phù hợp với các đối tượng khác nhau.
Mạch phát điện điều khiển kỹ thuật số tối ưu hóa công suất đầu ra ổn định.

Mã: 1202-20060 Danh mục: