Hệ thống sóng siêu âm đa kênh rửa siêu âm WA-1200-40T WA-1200-40N WA-1200-40F WA-1200-40S WA-1200-40SH Multiple oscillation mode ultrasonic cleaner

Bốn chế độ dao động có thể bao phủ nhiều loại ô nhiễm và phù hợp với các đối tượng khác nhau.
Mạch phát điện điều khiển kỹ thuật số tối ưu hóa công suất đầu ra ổn định.

Mã: 1202-20070 Danh mục: