Thiết bị tạo sóng siêu âm tần số thấp Low frequency ultrasonic cleaner WSC28 WSC28ST-N WSC28ST-F WSC28HP-N WSC28HP-F

Sự kết hợp giữa dao động BLT và FM + AM tự phát triển mang lại hiệu suất cao một cách hiệu quả. WSC28 và WSC40 thích hợp cho các ô nhiễm nặng hơn như ô nhiễm hoặc tiện kim loại.

Mã: 1202-20080 Danh mục: