Bể rửa siêu âm “BAKUSEN” (explosive power) cleaner W-113MKII

  • Làm sạch hiệu suất cao bằng chế độ "BAKUSEN"
    Ở chế độ "BAKUSEN", hiện tượng nhất thời bị kích thích trên các bong bóng trong chất lỏng tẩy rửa trong bể. Nó tạo ra rung động bậc cao và năng lượng cao hơn và nó mang lại hiệu quả làm sạch.
  • Làm sạch hiệu quả cấu trúc tốt
    Cấu tạo khó khăn, chẳng hạn như bên trong ống hẹp hoặc qua lỗ của PCB xuyên lỗ có thể được làm sạch tốt.
  • Làm sạch đồng đều
    Sóng đứng có thể được loại bỏ và nó cũng ngăn chặn thiệt hại đối với công việc làm sạch do tác động xói mòn.
Mã: 1202-20280 Danh mục: