Thiết bị tạo sóng siêu âm WS-600-75T WS-600-75N WS-600-75F Standard model with basic function

Dòng WS bao gồm dải tần số rộng với nhiều dòng và bao gồm nhiều loại vệ sinh khác nhau.

Đặc trưng

Bảo trì dễ dàng. Miễn phí hiệu chuẩn để thay thế đơn vị đầu dò.
Công suất đầu ra có thể được điều chỉnh cho các mục đích khác nhau.
Chức năng bảo vệ được trang bị. Nguồn sẽ ngắt đối với các lỗi quá nguồn, quá nhiệt và lỗi đầu dò (chập hoặc hở).

Mục đích / đối tượng

Vệ sinh IC, bóng bán dẫn, tấm silicon hoặc mặt nạ ảnh.
Bảng mạch in, bộ phận đĩa cứng, Kính hiển thị tinh thể lỏng.
Làm sạch sơ bộ để mạ

Mã: 1202-20120 Danh mục: