Thiết bị tạo sóng siêu âm WS-1200-28T WS-1200-28N WS-1200-28F WS-1200-28S WS-1200-28SH Standard model with basic function

Dòng WS bao gồm dải tần số rộng với nhiều dòng và bao gồm nhiều loại vệ sinh khác nhau.

Đặc trưng

Bảo trì dễ dàng. Miễn phí hiệu chuẩn để thay thế đơn vị đầu dò.
Công suất đầu ra có thể được điều chỉnh cho các mục đích khác nhau.
Chức năng bảo vệ được trang bị. Nguồn sẽ ngắt đối với các lỗi quá nguồn, quá nhiệt và lỗi đầu dò (chập hoặc hở).

Mã: 1202-20130 Danh mục: